f1

Công thức 1

Thứ tư, 14/11/2018, 17:14 (GMT+7)

Giải mã chi phí hàng trăm tỷ làm ra xe đua F1

Cần khoảng 14 triệu USD, tức hơn 300 tỷ tiền Việt để sản xuất xe F1, trong đó động cơ khoảng 10 triệu USD.

Việt Chung-Mỹ Anh