Trở lại VnExpress

Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2021

Triển lãm
Dịch vụ xây lắp cơ khí dầu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (viết tắt là PTSC Thanh Hóa) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), PTSC Thanh Hóa được thành lập từ 11 năm 2009 trên cơ sở chuyển giao Cảng Nghi Sơn thuộc quyền quản lý của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho PTSC.

Giới thiệu sản phẩm

- Dịch vụ cơ khí được xác định là một trong những dịch vụ cốt lõi của Công ty.
- Dịch vụ Cơ khí của PTSC Thanh Hóa hình thành từ năm 2014, thời điểm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa bắt đầu giai đoạn thi công, định hướng chiến lược là thực hiện và phát triển các dự án EPCI (thiết kết, mua sắm, thi công, lắp đặt, chạy thử).
- Bên cạnh sự phối hợp và hỗ trợ của Tổng Công ty PTSC và các đơn vị thành viên, các đối tác, khách hàng cùng với sự nỗ lực của nội bộ, dịch vụ Cơ khí Công ty PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả các gói thầu, khẳng định được năng lực, kinh nghiệm cũng như vị thể của PTSC Thanh Hóa trong Dịch vụ Cơ khí với đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế.

Trở lại VnExpress