logo Đấu trường toán học
Đề thi ôn luyện

Đề ôn luyện 'Đấu trường Toán học VioEdu' cho lớp Chín

Đề 1

Bài 1. Bạn hãy chọn đáp án đúng.
Cuối buổi hôm trước, một trong 3 bạn Hoa, Linh và Đức là người về cuối và vô tình làm rơi vỡ bình hoa trên bàn giáo viên. Cô giáo đã yêu cầu mỗi bạn viết những gì mình biết liên quan đến sự việc đó vào một tờ giấy. Biết rằng Hoa đã cho rằng Linh là người đã làm vỡ bình hoa, ngoài ra trong 3 bạn đó chỉ duy nhất người làm vỡ bình hoa đã đưa ra thông tin chính xác, hai bạn còn lại đều ghi nội dung không đúng sự thật. Vậy theo em, ai là người đã làm vỡ bình hoa?

A. Hoa

B. Đức

C. Linh

Bài 2. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Đề ôn luyện Đấu trường Toán học VioEdu cho học sinh lớp Chín

Số còn thiếu trong hình tròn thứ 3 (các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé) là:

A. 10 và 6

B. 9 và 5

C. 10 và 5

D. 9 và 6

Bài 3. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Bình đang sắp đồ để ngày mai đi tham quan với lớp. Cậu ấy thấy mình có 3 chiếc quần, 4 cái áo và có 3 đôi giày. Bình muốn chọn 1 áo, 1 quần và 1 đôi giày để mai mặc đi tham quan thì sẽ có ......... cách chọn.

Bài 4. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Biết rằng m-n+1010; n-p+1010; p-m+1010 là ba số nguyên liên tiếp (với m;n;p là các số nguyên). Giá trị của số lớn nhất trong ba số đó là .............

Bài 5. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho dãy hình có quy luật sau:

Đề ôn luyện Đấu trường Toán học VioEdu cho học sinh lớp Chín - 1

Số cần điền vào dấu ? là:..............

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. 36
 4. 1011
 5. 12

Đề 2

Bài 1. Trong giờ giải lao, một trong 3 bạn Alex, Ben và Tom đã sơ ý làm vỡ bình hoa của lớp. Cô giáo đã yêu cầu mỗi bạn viết những gì mình biết liên quan đến sự việc đó vào một tờ giấy. Biết rằng Alex đã cho rằng Tom là người đã làm vỡ bình hoa, ngoài ra trong 3 bạn đó chỉ duy nhất người làm vỡ bình hoa đã đưa ra thông tin chính xác, hai bạn còn lại đều ghi nội dung không đúng sự thật. Vậy theo em, ai là người đã sơ ý làm vỡ bình hoa ?

Bài 2.

Đề ôn luyện Đấu trường Toán học VioEdu cho học sinh lớp Chín - 2

Số còn thiếu trong hình tròn thứ 3 là: ......

Bài 3. Cho dãy số có quy luật sau:

2; 9; -18; -11; x; 29; -58; -51; ...

Khi đó x =...

Bài 4. Lấy 2019 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2019, loại bỏ đi tất cả các số chia hết cho 2. Hỏi tích của tất cả các số còn lại có tận cùng bằng bao nhiêu?
Trả lời:..........

Bài 5. Bình và Định cùng chơi một trò chơi. Mỗi người tự nghĩ ra một số nguyên khác 0. Quy tắc chơi như sau: Mỗi lượt, bạn nào nhận được một số chẵn thì chia số đó cho 2, nếu nhận được số lẻ thì nhân nó với 3 và cộng kết quả nhận được thêm 1 đơn vị, cứ như vậy, cuộc chơi dừng lại khi người nào đó nhận được số 1 trong dãy và ai nhận được số 1 sẽ là người thắng. Nếu ban đầu Bình nhận số 5 Định nhận số 6 thì ai sẽ thắng?

Đáp án:

 1. Ben
 2. hai số còn thiếu là 9 và 12
 3. 22
 4. 5
 5. Bình

Đề 3

Bài 1. Bạn hãy chọn đáp án đúng.
Bốn bạn Đào, Hoa, Lan, Nhi trong lúc trực nhật đã làm vỡ bình hoa của cô giáo. Cô giáo hỏi ai đã làm vỡ và nhận được các câu trả lời:
Đào: Không phải con.
Hoa: Con cũng không.
Lan: Nhi làm vỡ.
Nhi: Hoa mới là người làm vỡ ạ.
Trong các câu trả lời trên có một câu nói dối. Vậy ai đã là người làm vỡ bình của cô giáo?

Bài 2.

Đề ôn luyện Đấu trường Toán học VioEdu cho học sinh lớp Chín - 3

Số còn thiếu trong hình tròn thứ 3 là: ......

Bài 3. Cho dãy số có quy luật sau:

1;6;-18;-13;x;44;-132;-127;...

Khi đó x =...

Bài 4. Lấy 2009 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2009, loại bỏ đi tất cả các số chia hết cho 5. Hỏi tích của tất cả các số còn lại có tận cùng bằng bao nhiêu?
Trả lời: .......

Bài 5. Một du khách đến một miền đất, ở đây chỉ có hai bộ tộc người là Người Nói Thật và Người Nói Dối. Biết rằng Người Nói Thật thì luôn nói thật, Người Nói Dối luôn nói dối. Du khách đi tham quan và gặp được một đoàn gồm 11 người trên miền đất đó và hỏi: "Trong số các ngài, có bao nhiêu người là người Nói Thật?" và nhận được các câu trả lời lần lượt là:
- Có không quá 1 người.
- Có không quá 2 người.
- Có không quá 3 người.
...
Có không quá 11 người.
Vậy trong số họ có tất cả................người Nói Thật.

Đáp án:

 1. Nhi
 2. hai số còn thiếu là 6 và 10
 3. 39
 4. 6
 5. 6
Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau:

Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến:
1900 636 111 - 035 3055060
(Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 21h00; Thứ 7: 8h30 - 11h30)