logo Đấu trường toán học
Đề thi ôn luyện

Đề ôn luyện cho học sinh lớp Năm tham dự 'Đấu trường Toán học VioEdu'

Đề 1

Bài 1. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Nhà bạn Hùng có 4 người. Người thứ nhất tên Trung, người thứ hai tên Quân, người thứ ba tên Lan. Hỏi tên người cuối cùng trong nhà đó có mấy chữ cái...?

Bài 2. Bạn hãy chọn đáp án đúng

Ba bạn Hương, Tâm, Linh, cùng ngồi trên một chiếc ghế trong công viên. Hương không ngồi giữa và Linh là người ngồi ngoài cùng bên phải. Vậy thứ tự ngồi từ trái sang phải của 3 bạn lần lượt là:

A. Hương, Tâm, Linh.

B. Linh, Tâm, Hương.

C. Linh, Hương, Tâm.

D. Hương, Linh, Tâm.

Bài 3. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Trang viết lên bảng một dãy số sao cho số đầu tiên là số 2 và kể từ số thứ ba trong dãy trở đi thì số sau luôn bằng tổng của hai số liền trước. Trang gấp vở lại và đố Bình:
"Nếu số thứ ba trong dãy của tớ là số lẻ, số thứ hai có thể là số nào dưới đây?"
Em hãy giúp bạn Bình chọn đáp án đúng nhé!

A. 10

B. 14

C. 13

D. 16

Bài 4. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Quan sát hình được tạo bởi những que diêm như sau:

Đề thi lớp 5

Số cần điền vào dấu chấm hỏi trong hình trên để được quy luật là:............

Bài 5. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm cho hình dưới đây:

Đề thi lớp 5 - 1

Số cần điền vào dấu hỏi chấm trong hình trên để được quy luật là:.....................

Đáp án:

 1. 4
 2. A
 3. A
 4. 10
 5. 3

Đề 2

Bài 1

Bạn Nam xếp lên bảng số có 4 chữ số 7839. Nam đố Bình xóa đi một chữ số trong số đã cho và xếp lại thứ tự cho các chữ số còn lại. Số lớn nhất Bình có thể xếp được là:.....

Bài 2

Tháng hai của 1 năm nào đó có 5 ngày thứ năm. Hỏi ngày mùng 1 của tháng đó là thứ mấy trong tuần?

Trả lời:......

Bài 3. Cho hình dưới đây:

Đề thi lớp 5 - 2

Biết các số được tô màu có cùng quy luật. Trong hàng cuối cùng, số cần được tô màu là: ....

Bài 4. Ba bạn Đức, Toàn, Tùng có sở thích ăn vặt theo bảng có thông tin như sau:

Đề thi lớp 5 - 3

Có bao nhiêu cách chia 1 cốc chè bưởi, 1 cốc chè thập cẩm và 1 cốc tào phớ cho 3 bạn sao cho mỗi bạn được 1 cốc?

Trả lời: ....... cách

Bài 5. Bạn Nam viết lên trên bảng số 123 và đố bạn Trí: "Đố cậu nếu đổi chỗ các chữ số của số này thì có thể tạo thành được bao nhiêu số chia hết cho 9?"
Trí lần mò mãi. Theo em, đáp án sẽ là bao nhiêu?
Trả lời: ......... số.

Đáp án:

 1. 987
 2. Thứ năm
 3. 45
 4. 3
 5. 0

Đề 3

Bài 1. Bạn Thắng xếp lên bảng số có 4 chữ số 4371, Thắng đố Tâm xóa đi một chữ số trong số đã cho và sắp lại thứ tự cho các chữ số còn lại. Số nhỏ nhất Tâm có thể xếp được là:........

Bài 2. Có 4 học sinh: Thư, Nam, Mạnh, Thúy đang ngồi trong 1 căn phòng, làm các công việc nghe nhạc, đọc sách và vẽ tranh.
1. Thúy không nghe nhạc và không vẽ tranh.
2. Thư không vẽ tranh và không nghe nhạc.
3. Mạnh không nghe nhạc và không đọc sách.
Bạn hãy nói chính xác 3 bạn Nam, Mạnh, Thúy đang làm gì?

Bài 3. Cho hình dưới đây:

Đề thi lớp 5 - 4

Phân số cần điền vào dấu hỏi chấm là:.......

Bài 4. Có bao nhiêu cách điền hai số tự nhiên vào các ô trống dưới đây sao cho phù hợp:

Đề thi lớp 5 - 5

Trả lời: ........ cách

Bài 5. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.
Bạn Thuận có 33 tấm thẻ trên đó có viết các số 1,2,5. Bạn Thuận đố các bạn khác từ ba tấm thẻ đó có thể ghép thành 1 số có 3 chữ số và chia hết cho 3.
Khi đó, các bạn có thể lập được tất cả bao nhiêu số thỏa mãn?
Trả lời: .............. số

Đáp án:

 1. 134
 2. Nam đang nghe nhạc - Thúy đang đọc sách - Mạnh đang vẽ tranh.
 3. 11/56
 4. 8
 5. 0
Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau:

Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến:
1900 636 111 - 035 3055060
(Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 21h00; Thứ 7: 8h30 - 11h30)