Thứ bậc Gia đình Doanh nghiệp Mã CK Tổng tài sản
(Tỷ đồng)
Số thành viên Cư trú
2009 2008 2009
(**)
2008
(***)
1 1 Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT
Công ty Vincom
Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Vinpearl
VIC
VPL
12.066,675 7.364,4 7 Hà Nội, Ukrain
2 2 Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai HAG 11.754,604 6.329,4 8 Gia Lai, TP HCM, Singapore
3 3 Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SGT,Chủ tịch KBC,Thành viên HĐQT ITA
Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn
KBC
ITA
SGT
10.178,223 6.323,9 10 TP HCM
4 4 Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát

HPG

3.904,518 2.109,9 4 Hà Nội
5 7 Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Công ty Xuyên Thái Bình Dương
Công ty Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
SSI
PAN
VSH
HAG
3.098,666 1.241,8 6 TP HCM
6 5 Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB

ACB

2.869,231 1,689.69 6 TP HCM
7 6 Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB

ACB

2.476,982 1.458,7 5 Hà Nội
8 11 Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT KDC, NKD; Thành viên HĐQT SVC Công ty Kinh Đô
Công ty Kinh Đô miền Bắc
Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
KDC
NKD
SVC
1.975,658 657,800 6 TP HCM
9 13 Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thuỷ sản Minh Phú MPC 1.427,834 485,256 7 TP HCM
10 8 Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB 1.379,356 1.154,7 5 TP HCM
11 12 Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen HSG 1.363,878 526,499 4 TP HCM
12 10 Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty FPT FPT 1.136,828 719,511 6 Hà Nội
13 9 Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Việt ANV 825,072 901,648 4 An Giang
14 (*) Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập Đoàn Ma San MSN 744,857 2 TP HCM
15 14 Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT ACB- Chủ tịch HĐQT TPC
Ngân hàng ACB
Công ty Nhựa Tân Đại Hưng 
ACB
TPC
735,670 404,111 5 TP HCM
16 (*) Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Long HLG 563,079 2 TP HCM
17 15 Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT

Ngân hàng ACB

ACB 547,579 322,471 4 TP HCM
18 (*) Trần Văn Thành - Phó chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Phát Hưng VPH 531,135 2 TP HCM
19 (*) Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Phát Hưng VPH 531,135 2 TP HCM
20 18 Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Alphanam

ALP 526,838 228,131 7 Hà Nội
21 16 Nguyễn Thị Mai Thanh - Tổng giám đốc REE, kiêm Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT STB
Công ty Cơ điện lạnh REE
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
REE
STB
450,607 312,833 2 TP HCM
22 17 Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát HPG 434,011 233,698 4 Hà Nội
23 20 Chu Quân - Thành viên HĐQT

Tập đoàn Hòa Phát

HPG 403,650 217,350 2 Hà Nội
24 19 Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 403,650 217,350 3 Hà Nội
25 21 Huỳnh Quế Hà - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB 321,667 213,953 4 TP HCM
26 24 Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT Công ty FPT FPT 309,520 195,899 2 Hà Nội
27 (*) Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội
Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Công ty hàng hải Sài Gòn
SHB
SHS
SHC
307,177 2 Hà Nội
28 (*) Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty ống thép Việt Đức VG Pipe VGS 294,741 2 Hà Nội
29 25 Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 291,330 156,870 3 Hà Nội
30 26 Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

268,515 144,585 3 Hà Nội
- Dữ liệu: Cáo bạch và thông tin của doanh nghiệp niêm yết tại hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP HCM
- (*): Thuộc doanh nghiệp mới lên sàn năm 2009, hoặc trước đó nhưng chưa có thông tin
- (**): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ theo giá đóng cửa phiên giao dịch 31/12/2009
- (***): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ theo giá đóng cửa phiên giao dịch 31/12/2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------