logo Đấu trường toán học
Đề thi ôn luyện

15 câu hỏi vòng Tự luyện cho học sinh lớp Ba

Đề 1

Câu 1: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.

Điền mỗi số bất kỳ trong 33 số 1;2;3 vào mỗi ô trong hình dưới đây thỏa mãn cứ 3 ô liên tiếp bất kỳ sẽ có đủ cả 33 số 1;2;3.

Đề thi lớp 3

Tổng các số ở các ô còn lại chưa được điền là.........

Câu 2: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.
Các hình dưới đây có cùng quy luật:

Đề thi lớp 3 - 1

Số thích hợp để điền vào dấu (?) là...........

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng.
Hùng có 12 viên bi gồm 3 màu: đỏ, vàng, xanh. Biết số viên bi màu xanh gấp 8 lần số viên bi màu đỏ. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi màu vàng?

Đề thi lớp 3 - 2

A. 5 viên bi

B. 3 viên bi

C. 2 viên bi

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng.
Có hai xô đựng nước (như hình vẽ sau). Xô A đang đựng 10 lít và xô B đang đựng 16 lít. Hỏi phải rót từ xô B sang xô A bao nhiêu lít nước để lượng nước ở hai xô bằng nhau?

Đề thi lớp 3 - 3

A. 3 lít

B. 6 lít

C. 10 lít

Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng.
Minh mua 1 cái bút và 2 cái thước kẻ cùng loại hết 11.000 đồng. Nga mua 2 cái bút cùng loại và 2 cái thước kẻ cùng loại hết 16.000 đồng. Biết giá tiền của bút và thước kẻ mà hai bạn Minh và Nga mua là như nhau. Hỏi giá tiền của 1 cái bút là bao nhiêu?

A. 2.000 đồng

B. 3.000 đồng

C. 4.000 đồng

D. 5.000 đồng

Đáp án:

 1. 16
 2. 11
 3. 3 viên bi
 4. A
 5. D

Đề 2

Câu 1: Số hình tam giác ở hình bên dưới là:

Đề thi lớp 3 - 4

Câu 2: Khi so sánh số tuổi của Tùng, Cúc, Bách, Mai, các bạn nhận thấy:
- Tùng ít tuổi hơn Mai.
- Tuổi Bách và tuổi Cúc cộng lại bằng tuổi Tùng và tuổi Mai cộng lại.
- Tùng nhiều tuổi hơn Cúc.

Hỏi bạn nào nhiều tuổi nhất và bạn nào ít tuổi nhất?

Câu 3: Hai bạn Nam và Khải cùng chơi một trò chơi: Trên mặt bàn có 3 cái hộp, hộp thứ nhất đựng 30 viên bi, hộp thứ hai đựng 37 viên bi, hộp thứ ba đựng 30 viên bi. Mỗi lần đến lượt mình, mỗi người được lấy đi số viên bi tùy ý trong cùng một hộp, ai lấy được viên bi cuối cùng là người ấy thắng. Nam được phép đi trước. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Có cách chơi để Nam chắc chắn thắng Khải

B. Không có cách chơi nào để Nam chắc chắn thắng Khải.

C. Khải luôn chiến thắng trong trò chơi này.

D. Không đủ dữ kiện để khẳng định.

Câu 4: Cho bảng ô vuông kích thước 2×2 như sau:

Đề thi lớp 3 - 5

Huy điền vào mỗi ô vuông 1 trong các số 1;3;5;7. Xét tổng các số được tính theo một hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo.
Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Các tổng trên luôn chia hết cho 2.

B. Luôn có 1 tổng không chia hết cho 2.

C. Luôn có 2 tổng không chia hết cho 2.

D. Có thể xảy ra trường hợp không tổng nào chia hết cho 2.

Câu 5: Một con ốc sên bò lên một cây cổ thụ cao 15 m. Ban ngày con ốc sên bò lên trên được 3 m, ban đêm con ốc sên lại tụt xuống dưới 1 m. Hỏi con ốc sên cần ít nhất bao nhiêu ngày để có thể bò lên được đỉnh cây cổ thụ?

A. 7 ngày

B. 10 ngày

C. 8 ngày

D. 6 ngày

Đáp án:

 1. 12 hình
 2. Bạn nhiều tuổi nhất là bạn Bách. Bạn ít tuổi nhất là bạn Cúc.
 3. A.
 4. A
 5. A.

Đề 3

Câu 1

Đề thi lớp 3 - 6

Hình vẽ đã cho có bao nhiêu hình tam giác?

Câu 2: Bạn Hương chọn 2 trong 4 quả sau để làm sinh tố. Hỏi bạn Hương có thể làm được bao nhiêu loại sinh tố?

Đề thi lớp 3 - 7

Câu 3: Một hình vuông lớn được chia thành 16 ô vuông nhỏ (như hình vẽ):

Đề thi lớp 3 - 8

Trong hình vẽ trên có bao nhiêu hình vuông chứa ông mặt trời?

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng.
Trong chuồng chim có 21 con chim bồ câu, 8 con màu trắng, 6 con màu xám và 7 con màu nâu. Có 7 con chim bay ra khỏi chuồng. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng với số con chim còn lại trong chuồng?

A. Không có con chim nào màu nâu.

B. Tất cả các con chim còn lại đều màu xám.

C. Trong số các con chim còn lại có con chim màu trắng.

D. Các con chim còn lại có đủ cả 3 màu.

Câu 5: Yến viết lên bảng cụm từ có 6 chữ cái "VIOEDU" liên tiếp như sau:
"VIOEDUVIOEDUVIOEDU..."
Sau khi Yến viết được một lúc thì dừng lại và thấy được chữ cuối cùng của đoạn chữ là chữ I. Hỏi đoạn chữ Yến đã viết có thể có bao nhiêu chữ cái trong các đáp án dưới đây?

A. 21

B. 22

C. 23

D. 20

Đáp án:

 1. 14 hình
 2. 6 loại
 3. 10
 4. C
 5. 20
Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau:

Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến:
1900 636 111 - 035 3055060
(Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 21h00; Thứ 7: 8h30 - 11h30)