Vũ khí, khí tài - Kỹ thuật quân sự
 
4 dự án bãi gửi xe ngầm ở TP HCM
Một loạt dự án đậu xe ngầm được TP HCM lên kế hoạch nhưng sau 12 năm nó vẫn nằm trên giấy. TP HCM vừa chốt lại 4 dự án với quyết tâm tìm cách nhanh chóng thực thi.