Thơ vui mùa cưới
 
Người chuyển giới xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ ăn mừng  
Tối 24/11, bất chấp trời mưa, cả trăm bạn trẻ ở Sài Gòn cầm cờ của cộng đồng chuyển giới, băng rôn, khẩu hiệu... xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ "cảm ơn Quốc hội" khi công nhận quyền chuyển đổi giới tính.