Sóng thần, động đất ở Nhật Bản
 
 
Người đàn ông Hàn Quốc thừa nhận rằng mình dành nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để chăm sóc da còn hơn cả vợ.