Thứ sáu, 17/3/2017 | 10:50 GMT+7
|
Thứ sáu, 17/3/2017 | 10:50 GMT+7
|

Tòa án Việt Nam được tổ chức thế nào?

Cơ quan tòa án nào có quyền cao nhất, vị trí "thứ bậc" trong hệ thống xét xử ra sao?
Tòa án Việt Nam được tổ chức thế nào?

Việt Chung - Bảo Hà