Thứ ba, 22/9/2020
Thứ tư, 9/2/2011, 18:32 (GMT+7)

Xin chữ đầu năm

Tôi không biết tục xin chữ đầu năm đã có từ bao giờ nhưng nhớ lại những câu thơ trên trong bài thơ “Ông đồ” của tác giả Vũ Đình Liên thì chắc hẳn nét đẹp này đã có từ rất lâu rồi..