VnExpress logo

vòng loại Word Cup 2022

Thứ năm, 5/9/2019

19:00, 5/9 Bảng G

Thứ năm, 10/10/2019

20:00, 10/10 Bảng G

Thứ ba, 15/10/2019

18:30, 15/10 Bảng G

Thứ năm, 14/11/2019

20:00 Bảng G

Thứ ba, 19/11/2019

20:00 Bảng G

Thứ ba, 31/3/2020

17:00, 31/3 Bảng G

Thứ năm, 4/6/2020

17:00, 4/6 Bảng G

Thứ ba, 9/6/2020

17:00, 9/6 Bảng G