VnExpress logo

Vòng loại Word Cup 2022

Thứ năm, 5/9/2019

19:00 Bảng G

Thứ năm, 10/10/2019

20:00 Bảng G

Thứ ba, 15/10/2019

18:30 Bảng G

Thứ năm, 14/11/2019

20:00 Bảng G
1 : 0

UAE

Thứ ba, 19/11/2019

20:00 Bảng G