Việt Nam đánh bại Corona

Việt Nam đánh bại Corona

Tuyên truyền về thông điệp 5K và bày tỏ lòng cảm mến vì sự hy sinh không ngừng của các bác sĩ

Đinh Thảo Hương, 7 tuổi, Tuyên Quang

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×