Thứ ba, 21/5/2024
Chủ nhật, 21/4/2024, 10:00 (GMT+7)

Vị vua đầu tiên nước ta viết chiếu xin lỗi dân?

Sau khi nhận ra sai lầm khiến đất nước suy kiệt, giặc cướp xuất hiện khắp nơi... Vị vua này đã viết chiếu xin lỗi với dân.

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có nhiều vị vua đã từng viết chiếu nhận lỗi với dân như: vua Lê Thánh Tông vua Quang Trung. Nhưng vị vua thứ 7 của nhà Lý mới là người đầu tiên làm việc này bởi nổi tiếng ăn chơi, có nhiều thú vui xa xỉ.

Mộc Trà