Vì một xã hội không Covid

Vì một xã hội không Covid

Chúng ta phải chung tay bảo vệ xã hội khỏi những con Covid rắc rối thực hiện 5K để không bị mắc bệnh Covid

Nguyễn Viết Quang, 14 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×