Vì một Việt Nam tất thắng

Vì một Việt Nam tất thắng

Chúng ta tin tưởng những chiến binh áo trắng sẽ đẩy lùi được dịch bệnh với quyết tâm sẽ chiến thắng trong đại dịch Covid-19. VÌ MỘT VIỆT NAM TẤT THẮNG.

Nguyễn Huyền Trang, 13 tuổi, Tuyên Quang

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×