Vì một Việt Nam bình yên

Vì một Việt Nam bình yên

Bức ảnh của con thể hiện sự vất vả của các y, bác sĩ ngày đêm truy vết, khoanh vùng dập dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn tuy mệt mỏi nhưng các bác sĩ vẫn luôn động viên nhau đó chỉ là cái ảo giác mà thôi. Qua đây con cũng mong muốn mỗi người dân hãy thực hiện quy tắc 5K và tiêm vaccine để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi và mỗi bạn nhỏ như em lại được vui đùa như trước khi chưa có dịch.

Trần Bảo Nhi, 13 tuổi, Hà Nội

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×