VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Tại sao có tình trạng đau sau tiêm phòng

Mức độ đau của mỗi mũi tiêm phụ thuộc vào nhiều thứ như vị trí bị chích, thành phần trong vaccine và cảm nhận cá nhân với kim tiêm.

Tại sao có tình trạng đau sau tiêm phòng
 
 

(Video: SciShow)

Chia sẻ bài viết qua email