VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Nhôm trong vaccine có nguy hiểm không

Nhôm được thêm vào một số loại vaccine từ năm 1930, an toàn cho người dùng vì được kiểm soát nghiêm ngặt liều lượng.

Nhôm trong vaccine có nguy hiểm không
 
 

(Video: The Children's Hospital of Philadelphia)

Chia sẻ bài viết qua email