VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Cách virus sinh sản

Virus không có bộ máy sao chép DNA nên không thể tự sinh sản.

Cách virus sinh sản
 
 

(Video: Vaccine Makers Project)

Chia sẻ bài viết qua email