VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Cách virus cúm biến đổi theo thời gian

Virus có khả năng biến đổi không ngừng khiến hệ miễn dịch ở người khó có thể nhận ra, do đó, mỗi năm, dịch cúm lại bùng phát một lần.

Cách virus cúm biến đổi theo thời gian
 
 

(Video: Vaccine Makers Project)

Chia sẻ bài viết qua email