VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Cách vi khuẩn gây bệnh cho trẻ

Trẻ em sinh ra với hệ thống miễn dịch có thể chống lại hầu hết các vi khuẩn nhưng có một số bệnh nghiêm trọng cơ thể không xử lý. 

Cách vi khuẩn gây bệnh cho trẻ
 
 

(Video: Centers for Disease Control and Prevention)

 
Chia sẻ bài viết qua email