Ước mơ sau này của em

Ước mơ sau này của em

Em muốn làm bác sĩ để chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Bùi Huyền Diệu, 11 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×