Ước mơ của em

Ước mơ của em

Em mong muốn sau này lớn lên trở thành một bác sĩ để có thể giúp đỡ nhiều người hơn.

Nguyễn Thị Đào, 14 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×