Tuân thủ luật giao thông

Tuân thủ luật giao thông

Trong mùa dịch, không chỉ tuân thủ thông điệp 5K, chúng ta ko nên lơ là, luôn phải chú ý chấp hành đúng luật giao thông để bảo vệ tính mạng của mọi người.

Hồ Văn Tịnh, 12 tuổi, Quảng Bình

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×