Hiện tại bác sĩ chưa trả lời câu hỏi nào.
Chủ tịch Hội Tim Mạch TPHCM
Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đang giữ chức Chủ tịch Hội tim mạch TP HCM; Chủ nhiệm khoa Y Đại học Quốc gia TP HCM; Phó chủ tịch Hiệp ...
Loại mỡ trong máu Trị số
bình thường
Trị số không tốt gây hại cho sức khỏe
Cholesterol toàn phần Dưới 200 mg/dL (< 5,2 mmol/L) Trên 240 mg/dL
(> 6,2 mmol/L)
LDL - Cholesterol Dưới 130 mg/dL (< 3,3 mmol/L) Trên 160 mg/dL
(> 4,1 mmol/L)
Triglyceride Dưới 160 mg/dL (< 2,2 mmol/L) Trên 200 mg/dL
(> 2,3 mmol/L)
HDL - Cholesterol Trên 50 mg/dL
(> 1,3 mmol/L)
Dưới 40 mg/dL
(< 1 mmol/L)
Tìm hiểu thêm