Thứ hai, 3/10/2022
VnExpress hôm nay         Thứ hai, 23/5/2022, 04:00 (GMT+7)

'Tự doanh chứng khoán gây xung đột lợi ích cho nhà đầu tư'

Theo TS. Đinh Thế Hiển, công ty chứng khoán tự doanh có thể tạo ra bất cân xứng thông tin, phần bất lợi luôn là khách hàng, dù luật đã quy định việc bảo vệ nhà đầu tư nhưng chưa thấy rõ ở khâu thực thi.

Xanh Lê