Thứ tư, 7/6/2023
Thứ tư, 24/5/2023, 11:34 (GMT+7)

Triều nào có 39 khoa thi nhưng không ai đỗ Trạng nguyên?

Từ khi ra đời đến lúc suy tàn, triều đại này có 293 người đỗ văn ban và 10 người đỗ võ ban nhưng không một ai đỗ Trạng nguyên.

Trùm Sò