Thứ bảy, 10/6/2023
Thứ hai, 15/5/2023, 10:03 (GMT+7)

Triều đại nào có nhiều vua trị vì nhất sử Việt?

Triều đại này có thời gian trị vì lâu nhất trong sử Việt, kéo dài từ năm 1427 đến năm 1789.

Trùm Sò