Tránh xa dịch bệnh

Tránh xa dịch bệnh

Chúng ta đã chiếm được 3/4 Trái đất, còn 1 chút nữa thôi chúng ta sẽ chiến thắng. Con muốn gửi bức tranh này đến với các cô các bác ở tuyến đầu chống dịch để các cô các bác có động lực tiếp tục chống dịch. Các cô các bác hãy cố lên <3

Nguyễn Hoàng Nam Phương, 12 tuổi, Trà Vinh

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×