Thứ sáu, 28/1/2022

Tấn công bằng cung tên ở Na Uy