Thứ năm, 1/6/2023

Đợt nắng nóng gay gắt cuối tháng 6, đầu tháng 7