Thứ bảy, 4/12/2021

'Đêm giao thừa nhục nhã' ở Đức