Thứ sáu, 25/9/2020
Thứ sáu, 20/5/2011, 07:43 (GMT+7)

Tôn Giáo

Cái bắt tay và nụ cười đầy an lạc của hai đại diện Phật giáo và Thiên Chúa giáo vào mùa Phật Đản. Điều cốt lõi của mọi tôn giáo luôn là tình thương yêu.