Thứ hai, 25/9/2023
Thứ bảy, 16/9/2023, 20:00 (GMT+7)

Tôi giả vờ đi làm mỗi ngày suốt 2 tháng vì sợ bố khinh miệt

Tốt nghiệp IT loại giỏi nhưng không nơi nào nhận suốt 2 tháng, tôi phải vay tiền bạn bè để đưa cho bố mẹ và nói đó là tiền lương, vì nếu biết sự thật, bố sẽ chửi bới mẹ con tôi.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Nguyễn Hằng
×
Tôi giả vờ đi làm mỗi ngày suốt 2 tháng vì sợ bố khinh miệt