Thứ năm, 9/2/2023
Thứ bảy, 20/8/2022, 20:00 (GMT+7)

'Tôi càng giúp, vợ càng vay nợ lớn hơn'

6 năm kết hôn, Nam đứng tên các khoản nợ ngày càng lớn cho vợ, từ 200 - 300 lên 500 triệu, đồng thời phát hiện cô có mối quan hệ ngoài luồng.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Ngọc Ánh

×
'Tôi càng giúp, vợ càng vay nợ lớn hơn'