Thứ tư, 3/6/2020
Thứ năm, 3/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Tính năng trạm ăng ten giúp Trung Quốc liên lạc với tàu ngầm từ 3.500 km

Cụm ăng ten mới hoàn thành ở Trung Quốc có thể phát sóng vô tuyến tần số siêu thấp, hỗ trợ ứng dụng quân sự và dân sự.