Hà Tĩnh ứng dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất nước mắm

Hà Tĩnh ứng dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất nước mắm

Công nghệ mới này giúp giảm 1/3 thời gian sản xuất nước mắm và 2/3 nhân lực lao động, góp phần tăng năng suất và chất lượng thành phẩm. ...