Vịt Vân Đình ngọt thịt nhờ ăn ngũ cốc và tắm nước sạch

Vịt Vân Đình ngọt thịt nhờ ăn ngũ cốc và tắm nước sạch

Theo ông Nguyễn Hữu Tùy (Vân Đình, Hà Nội), vịt tại đây được nuôi bằng nguồn nước phải sạch và ăn ngũ cốc vi sinh hàng ngày.