banner

Hillary Clinton

tongthong

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Donald Trump

 
Thứ năm, 3/11/2016 | 06:00 GMT+7
Thứ năm, 3/11/2016 | 06:00 GMT+7

Vì sao Mỹ chọn đại cử tri để trực tiếp bầu tổng thống?

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được đánh giá là phức tạp, khi người đứng đầu Nhà Trắng không được chọn trực tiếp từ lá phiếu phổ thông mà từ phiếu đại cử tri.

 

Chia sẻ bài viết qua email
Đơn vị: phiếu
Cần 270 phiếu để thắng