banner

Hillary Clinton

tongthong

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Donald Trump

 
Thứ tư, 9/11/2016 | 09:08 GMT+7
Thứ tư, 9/11/2016 | 09:08 GMT+7

Quê nhà bà Clinton tự hào đi bỏ phiếu

Nhiều người dân ở Park Ridge, bang Illinois, quê nhà của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, bỏ phiếu cho bà, gọi bà là "nữ anh hùng".  

Trọng Giáp

 

Chia sẻ bài viết qua email
Đơn vị: phiếu
Cần 270 phiếu để thắng