banner

Hillary Clinton

tongthong

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Donald Trump

 
Thứ ba, 8/11/2016 | 14:40 GMT+7
Thứ ba, 8/11/2016 | 14:40 GMT+7

Lời kêu gọi trước thời khắc bầu cử của Trump và Clinton

Hai ứng viên tổng thống Mỹ cùng những người ủng hộ đưa ra những lời kêu gọi cuối cùng, thúc giục cử tri đi bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu cử.

Tử Quỳnh (Video: CNN)

 

Chia sẻ bài viết qua email
Đơn vị: phiếu
Cần 270 phiếu để thắng