banner

Hillary Clinton

tongthong

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Donald Trump

 
Thứ sáu, 4/11/2016 | 07:08 GMT+7
Thứ sáu, 4/11/2016 | 07:08 GMT+7

Bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào?

Cử tri Mỹ bỏ phiếu lựa chọn đại cử tri cho từng bang, ứng viên cần có ít nhất 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống Mỹ.

 

Chia sẻ bài viết qua email
Đơn vị: phiếu
Cần 270 phiếu để thắng