Thứ ba, 26/6/2018, 11:02 (GMT+7)

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia

Sinh học là môn thành phần trong bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và được đánh giá dài, khó, nhiều thí sinh phải khoanh bừa.

Thí sinh 'hụt hơi' vì đề Sinh quá dài
 
 

Thí sinh than đề Sinh dài và khó.

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia
[Caption][Caption]

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 2

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 3
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 4

Mã đề 206:

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 5

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 6

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 7

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 8

Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 9Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 10Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 11
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 12
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 13
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 14
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 15
Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 16Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 17Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 18Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 19Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 20Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 21Đáp án 24 mã đề thi Sinh học THPT quốc gia - 22

Tuyển sinh 247, HOCMAI

 
Chia sẻ bài viết qua email