Thứ tư, 8/11/2017, 08:01 (GMT+7)

Con gì còn mạng thì chết, mất mạng lại sống?

Trái với những loài thông thường, con vật này chỉ có thể tồn tại khi không còn mạng. 

con-gi-con-mang-thi-chet-mat-mang-lai-song

> Xem đáp án

Thần Kỳ tổng hợp

Điều chỉnh kích thước chữ