Thứ tư, 8/7/2020
Thứ hai, 26/8/2019, 16:30 (GMT+7)

Tiểu hành tinh đường kính 650 m sắp bay sượt qua Trái Đất

2000 QW7, tiểu hành tinh khổng lồ dài gần bằng tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, sẽ đến gần Trái Đất hôm 14/9 ở khoảng cách 5,3 triệu km.

Tiểu hành tinh đường kính 650 m sắp bay sượt qua Trái Đất
 
 

Đồ họa: Next