Thứ ba, 31/1/2023
Thứ hai, 30/1/2012, 12:14 (GMT+7)

Thư Pháp

Mỗi khi hoa đào nở. Lại thấy ông đồ già. Bày mực tàu giấy đỏ. Bên phố đông người qua