Thông điệp 5K

Thông điệp 5K

Mọi người hãy nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K để bảo vệ bản thân, gia đình và toàn xã hội nhé.

Lê Thị Phượng, 15 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×