Thứ bảy, 29/1/2022
Thứ năm, 19/9/2019, 14:26 (GMT+7)

Vườn lan hồ điệp Đà Lạt cho sản lượng 300.000 chậu mỗi năm

Lan hồ điệp được nuôi trong điều kiện thích hợp về nhiệt độ (27 độ C), nước và phân bón hữu cơ, sau 1,5 đến 2 năm sẽ ra hoa.

Vườn lan hồ điệp Đà Lạt
 
 

(Nguồn: Nông nghiệp sạch)

Chia sẻ bài viết qua email