Cam canh Hải Dương

Cam canh Hải Dương

Cam canh ở Chí Linh, Hải Dương được trồng theo mô hình VietGap, phát triển tốt, cho quả thơm ngon, vị ngọt.